+45 9686 8788

Prototyper

Hurtig og sikker fremstilling af portotyper er en væsentlig del af samarbejdet med vores kunder.

Ud over at sikre fejlfri hardware til udviklerens test af funktionalitet er det også ved fremstilling af prototypen, at selve produktionsprocessen verificeres. Erfaringerne fra prototypeforløbet danner grundlag for en DFM-rapport, der efterfølgende udarbejdes som en tilbagemelding til udvikleren.

Rapporten indeholder en beskrivelse af eventuelle fundne fejl i PCB-design og -dokumentation i forhold til produktionsprocessen og de standarder, der er specificeret. Den indeholder også anbefalinger til optimering af produktionsegnetheden og fremstillingsprisen i det omfang, sådanne forhold er afdækket i forløbet.