+45 9686 8788

Innovativ sparing

Det primære fokus hos Necas er, at vi igennem vores samarbejde bidrager til at skabe værdi for vores kunders forretning.

En af vores kerneydelser på det område er at tilbyde innovative sparring omkring de teknologiske processer og den logistik, der knytter sig til kundens produkter og leveringsbehov.

Vi har specielt fokus på implementering af nye produkter, hvor vi med mange års erfaring og et højt uddannelsesniveau bidrager til at sikre effektive prototypeforløb, der efterfølges af en evaluering med anbefalinger til optimering af design ud fra både et kvalitetsmæssigt og omkostningsmæssigt synspunkt.

Dermed integreres ”manufacturability” i prototypeforløbet samtidig med udviklerens verifikation af produktets funktionalitet, hvilket er med til at reducere udviklingsforløbet og giver en hurtigere vej markedet.Vi tilbyder også sparring omkring det samlede logistikforløb med mulighed for tilpasning af ordrestørrelser og leverancer ud fra kundens forsyningsbehov og etablering af bufferlager til at dække uforudsete behov.

Jo tidligere i et udviklingsforløb vi bliver involveret, jo større bliver effekten af vores fælles aktiviteter for at opnå den optimale løsning.