+45 9686 8788

Necas’ historie

Necas A/S blev grundlagt af Flemming Brandt Clausen i Nibe i 1982 under navnet Nibe Elektronik Center A/S. Konceptet var fra starten at være ”testhus”, hvilket betød, at men testede andre producenters monterede printkort ved hjælp af en ”in-circuit”-tester – et avanceret måleudstyr, der dengang var i en prisklasse, så kun meget store virksomheder i branchen kunne belægge det rentabelt.

 

Nybygget industrihus

I oktober 1984 flyttede virksomheden til større lokaler i et nybygget, kommunalt industrihus i Nibe, hvor man rådede over 600 m2. Her begyndte man, ud over testen, også at montere komponenter, som kunderne til at begynde med leverede, på printpladerne. Senere igen tilbød man at indkøbe komponenterne for kunderne. For at udnytte pladsen i de store, nye lokaler etablerede man et kontorfællesskab med Ole Jensen – stifteren af Digianswer, der efterfølgende blev solgt til Motorola.

 

Fra idé til færdigt produkt

Forretningsgrundlaget med montage og test viste sig dog at være for smalt og kunne ikke forrente investeringerne. Derfor måtte virksomheden i 1985 ”genopfinde” sig selv, og Tonny Jensen blev ansat som direktør til at lancere den nye strategi: ”fra idé til færdigt produkt”. Der blev oprettet en udviklingsafdeling med seks elektronikudviklere, og virksomheden tilbød nu også totalløsninger på printpladeniveau.

 

Flytning til Sørup og nye ejere

I 1988 blev pladsen igen for trang, og virksomheden flyttede til Sørup ved Støvring, hvor man lejede 1.600 m2 lokaler til produktion, lager og kontor. Efter en periode med skiftende ejerforhold, hvor der var problemer med at få især udviklingsaktiviteterne til at være rentable, blev virksomheden i 1993 opkøbt af Eltomatic v/Hans Jørgen Jensen. Ib Gosmer, der dengang var direktør i Danphone A/S, blev indsat i bestyrelsen, og en ledende medarbejder hos Nibe Elektronik Center blev udnævnt til adm. direktør.

 

Logistik og proces

En ny strategi blev lagt for virksomhedens udvikling, og nu skulle der satses på ”logistik og proces”. Desuden skulle udviklingsaktiviteterne afvikles ved ikke at igangsætte nye opgaver, men blot færdiggøre de igangværende. Efter ca. 1½ år i bestyrelsen blev Ib Gosmer udnævnt til direktør, og herefter blev den vedtagne strategi med specialisering i proces og logistik implementeret. Det har gennem tiden budt på mange forandringer at udvikle virksomheden og tilpasse den til de omskiftelige markedsforhold og til den frembrusende teknologiske udvikling.

 

Fokus på øget konkurrenceevne

I de første år herefter blev der fokuseret på en horisontal udvikling, hvor det handlede om at blive bedre til det, man allerede gjorde. Man specialiserede sig i at bestykke printkort med komponenter og teste dem, og man begyndte i stigende omfang at indkøbe de anvendte materialer i form af elektroniske komponenter og printkort. Alle disse tiltag blev iværksat i bestræbelserne på at øge konkurrenceevnen. Undervejs i processen blev firmanavnet desuden forkortet til det mere internationale og mundrette Necas.

 

Full-service EMS-partner

Fra 2006 blev strategien lagt om, idet man ønsker at være ”full-service” EMS-partner (Electronics Manufacturing Services), der varetager indkøb af alle dele til montage af og integration i færdige produkter. Desuden vil man tilbyde kunderne assistance til produktionsmodning ved opstart af nye produkter og systemer og derved bevæge sig mod at være strategisk partner i stedet for udelukkende underleverandør af komponentmontage.

 

Ny fabrik i Støvring

Necas ligger i Støvring 20 km syd for Aalborg, hvor man i 2009 byggede en fin, ny fabrik på 2.500 effektive m2, der er dedikeret til produktion af højteknologiske elektronikløsninger med avanceret procesteknologi og innovative medarbejdere.

 

Generationsskifte

Necas har 1. februar 2021 ansat Peter Ladefoged som ny Administrerernde Direktør, da Ib Gosmer har valgt at søge nye udfordringer efter godt 25 år hos Necas. Peter Ladefoged indgår ligeledes i Necas bestyrelsen.